ÇALIŞTAY HAKKINDA

Bibliyometri Çalıştayı - 22-23 Ekim 2018 İstanbul Teknik Üniversitesi

Amaç

Belirli bir alanda, belirli bir dönemde ve belirli bir bölgede, kişiler ya da kurumlar tarafından üretilmiş yayınların ve bu yayınlar arasındaki ilişkilerin sayısal olarak analizi şeklinde tanımlayabileceğimiz bibliyometri, matematiksel ve istatistiksel yöntemlerin kitaplar ve diğer iletişim ortamlarına uygulanma yöntemidir. Bilim ve teknoloji politikalarının belirlenmesinde ve geliştirilmesinde bibliyometri, oldukça etkin bir rol oynamaktadır. İTÜ ve Elsevier işbirliğiyle düzenlenen bu çalıştayda amaç, mevcut bibliyometri çalışmalarına ışık tutmak ve yeni metrik çalışmalarının gelişimlerine zemin hazırlamaktır.

Kapsam

Çalıştayda ele alınacak konular aşağıdaki başlıkların çevresinde geliştirilmiştir.

 • Bibliyometrinin temel kavramları
 • Bibliyometrik analizlerin bilim dünyasına etkileri
 • Ülke bilim ve teknoloji politikası geliştirmede bibliyometrinin önemi
 • Bibliyometrik analizlerin akademik çalışmalar ve akademisyenler üzerindeki etkileri
 • Türkiye üniversitelerinde öne çıkan araştırma alanları ve dünya karşılaştırması
 • Bilgibilim alanında bibliyometri çalışmaları ve trendler
 • Akademik görünürlüğü artıran büyük veri
 • Kütüphanecilik alanında bibliyometrinin potansiyel kullanımları
 • Bibliyometrinin kütüphaneler üzerindeki etkileri
 • Bibliyometri kütüphaneciliği
 • Türkiye'de akademik kütüphanelerde bibliyometri uygulamaları
 • Bibliyometrik analizler ve raporlar için kullanılan uygulamalar (Scival, Incites, Google Scholar, Dimension, Altmetri...).

Program

Bibliyometri Çalıştayı - 22-23 Ekim 2018 İstanbul Teknik Üniversitesi
Programda simultane çeviri yapılacaktır.

 • Dr. Nermin Çakmak / TMMOB Mimarlar Odası Kütüphanesi
 • Araş. Gör. Müge Akbulut (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye Akça (Ardahan Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Engin Baysen (Yakın Doğu Üniversitesi)
 • Öğr. Gör. Okan Koç (Balıkesir Üniversitesi)

 • Nurgül Kılıç / Ankara Üniversitesi Kütüphanesi
 • Ethem Olukçuoğlu / 19 Mayıs Üniversitesi Kütüphanesi
 • Öğr. Gör. Yaşar Göçer / Marmara Üniversitesi Kütüphanesi
 • Cem Özel / Sabancı Üniversitesi Bilgi Merkezi
 • Öğr. Gör. Gülçin Kubat / İstanbul Teknik Üniversitesi

KONUŞMACILAR

Bibliyometri Çalıştayı - 22-23 Ekim 2018 İstanbul Teknik Üniversitesi

SUNUMLAR

Bibliyometri Çalıştayı - 22-23 Ekim 2018 İstanbul Teknik Üniversitesi

İLETİŞİM ve ULAŞIM

Bibliyometri Çalıştayı - 22-23 Ekim 2018 İstanbul Teknik Üniversitesi

Adres

Süleyman Demirel Kültür Merkezi
İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak Kampüsü
Sarıyer / İstanbul

Nasıl Giderim?

İletişim

bibliyometri@itu.edu.tr
(212) 285 3013 / 4121

ORGANİZASYON EKİBİ

Bibliyometri Çalıştayı 22-23 Ekim 2018 İstanbul Teknik Üniversitesi

Akın ÖZARSLANTÜRK

Öğretim Görevlisi
İTÜ Mustafa İnan Kütüphanesi
Tel: 0212 2853013 / 4133

Ayhan SARAÇOĞLU

Kıdemli Satış Müdürü
Elsevier Türkiye

Ebru AKÇEKEN

Öğretim Görevlisi
İTÜ Mustafa İnan Kütüphanesi
Tel: 0212 2853013 / 4111

Gülçin KUBAT

Öğretim Görevlisi
İTÜ Mustafa İnan Kütüphanesi
Tel: 0212 2853013 / 4118

Itır FILIPPUCCI

Pazarlama Müdürü
Elsevier Türkiye

İbrahim ZENGÜL

Kütüphaneci
İTÜ Mustafa İnan Kütüphanesi
Tel: 0212 2853013 / 4129

Serhat KÖROĞLU

Yazılım Geliştirici
İTÜ Mustafa İnan Kütüphanesi