KIRSTY COLLINGE

Edinburgh Üniversitesi

Dr. Kirsty Collinge, 2018'de Edinburgh Üniversitesi'ne Araştırma Destek Ofisi’nde Stratejik Araştırma Yöneticisi olarak katıldı. Stratejik Araştırma Girişimleri Ekibi'nin bir üyesi olarak Kirsty, araştırma alanındaki yatırım alanlarını analiz etmek, potansiyel yeni fon fırsatlarını belirlemek ve üniversite genelinde araştırma fonlarının arttırılması ve çeşitlendirilmesi için tasarlanan projelerin geliştirilmesi ve uygulanmasından sorumludur. 

Edinburgh Üniversitesi'ne katılmadan önce Kirsty, Heriot-Watt Üniversitesi'nde (2016-2018) Mühendislik ve Fiziksel Bilimler Okulu'nda Araştırma Geliştirme Danışmanı (Strateji) ve Glasgow Üniversitesi'nde (2012-2016) Araştırma Stratejisi ve İnovasyon Ofisi'nde Araştırma ve Bilgi Değişimi Veri Yöneticisi olarak çalıştı. 2008 ve 2011 yılları arasında Kirsty, güneydoğu Grönland topraklarında Norse yerleşimlerinin ve tarımın etkisini araştıran bir doktora-sonrası araştırmacı olarak çalıştı. Kirsty, Manchester Üniversitesi'nden Coğrafya ve Arkeoloji dalında lisans ve Çevresel İzleme, Modelleme ve Yeniden Yapılandırma dalında yüksek lisans derecesine ve Stirling Üniversitesi’nden Jeoarkeoloji dalında doktora derecesi sahibidir.