YAŞAR GÖÇER

Marmara Üniversitesi Kütüphanesi

İstanbul Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü Dokümantasyon ve Enformasyon Anabilim Dalından 2000 yılında mezun olmuştur. 2010 yılında Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Bilim Dalında Yüksek Lisansını tamamladı.1998-2000 yılları arasında Galatasaray Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, 2000-2005 yılları arasında Yordam Bilgi Teknoloji Danışmanlık Eğitim ve Elektronik Sistemlerinde Eğitim ve Teknik Destek Sorumlusu olarak görev yaptı. 2006 yılında Marmara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nda uzman kadrosuyla, sırasıyla Teknik Hizmetler Biriminde, kataloglamacı; Süreli Yayınlar Birim Sorumlusu; Kütüphane Sistem & Elektronik Kaynaklar Sorumlusu olarak çalıştı.  Halen aynı kurumda Öğretim Görevlisi kadrosuyla Kullanıcı Hizmetleri Şube Müdürü olarak görev yapmaktadır.