NURGÜL KILIÇ

Ankara Üniversitesi Kütüphanesi

Nurgül Kılıç, 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü'nden mezun olmuştur. 2009 yılında Ankara Üniversitesi'nde kütüphaneci olarak çalışmaya başlamıştır. 5 yıl Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde kütüphane yöneticiliği yapmıştır. Son 4 yıldır Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nda çalışmaktadır. Ayrıca, Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu'nda (ANKOS) veritabanı sorumluluğu görevini 7 yıldır sürdürmektedir. Halen Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü'nde Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir.