SERDAR YAVUZ

Fırat Üniversitesi

Doç. Dr. Serdar Yavuz, Elazığ doğumlu. İlk, orta, lise ve üniversite hayatını yine Elazığ'da tamamladı. 2010 yılında Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı anabilim dalı Yeni Türk Dili bilim dalında doktorasını tamamladı. Aynı yıl Adıyaman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne Yardımcı Doçent Doktor olarak atandı.  2015 yılından itibaren Doçent Doktor olarak çalışmaya başladı. Halen Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Yayınlanmış 8 kitabı ve birçok makalesi bulunmaktadır.