NERMİN ÇAKMAK

TMMOB Mimarlar Odası Kütüphanesi

2001’de Ankara Üniversitesi Dokümantasyon ve Enformasyon Anabilim Dalı’ndan mezun olmuştur. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini 2005, doktora programını da 2016 yılında tamamlamıştır. 2015’ten beri Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK) Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir. Temmuz 2016’dan bu yana ÜNAK’ın uluslararası yayın organı “Bilgi Dünyası” dergisinin editörlüğü görevini sürdürmektedir. Çeşitli dergi ve kitaplarda yayımlanmış makaleleri, bildirileri, kitap bölümü ve kitabı (editör) bulunmaktadır. TMMOB Mimarlar Odası Kütüphanesi’nde kütüphaneci olarak çalışma hayatına devam etmektedir.