BAŞAK CANDEMİR

Elsevier

Elsevier Araştırma Yönetimi bölümünde Analitik Hizmetler Ürün Müdürü Dr. Basak Candemir bu görevinden önce Türkiye, Orta Doğu, Orta Asya ve İran için Müşteri Danışmanı olarak çalışmıştır. Deneyimi akademik kurumlar ve hükümetler bazında bütünsel niceliksel/niteliksel analiz ve raporlama konusunda yoğunlaşmaktadır. Çeşitli kaynaklardan ve çalışmalardan büyük miktarda yayın, alıntı, makroekonomik ve patent verilerinin analizinde çalışmalar yürüten Dr. Candemir’in farklı seviyelerde bibliyometrik araştırma performans değerlendirmeleri yapma konusunda geniş bir deneyimi bulunmaktadır. Elsevier'e katılmadan önce İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na bağlı İngiltere Başkonsolosluğu'nda Bilim ve İnovasyon Uzmanı olarak çalışmıştır ve araştırma ve inovasyon alanlarında ikili ilişkiler kurulmasına katkı sağlamıştır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya bölümü mezunu olan Basak Candemir, Maastricht Üniversitesi'nden Bilim, Toplum ve Teknoloji Üzerine Avrupa Çalışmaları alanında bir Yüksek Lisans ve son olarak Sussex Üniversitesi'nden Bilim ve Teknoloji Çalışmaları alanında Doktora derecelerini almıştır.