SAİME ÖZLEM GÖKKURT DEMİRTEL

Ankara Üniversitesi

Özlem Gökkurt Demirtel, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik bölümü mezunudur.  Atıf İndeksi ve Atıf Analizi tezi ile doktora öğrenimini tamamlamıştır. UNICEF, ODTÜ ve Merkez Bankası ‘nda kütüphaneci olarak görev yaptıktan sonra Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde asistan olmuş; 2000-2005 yılları arasında akademik çalışmalarını ABD’nin  NY eyaletinde St. John’s Üniversitesi’nde yürütmüştür.   Halen, Ankara Üniversitesi’nde Bibliyometrinin yanısıra bilgi kaynakları yönetimi ile kavramsal dizin ve dizinleme, sınıflandırma, metadata gibi içerik yönetimi araçları geliştirme ve elektronik belge yönetimi konularında çalışmaktadır.