WALID HASSAN

Clarivate Analytics

Dr. Hassan, verilerin yayımı ve iletimi amaçlı tomografik rekonstrüksiyon, tıbbi aletler, biyomedikal sinyal işleme ve full-band EEG sinyal analizi konularında aktif bir araştırmacıdır. Yüksek prestijli dergilerde yayınlanan birçok bilimsel makalesi vardır ve kamu sağlığı, sağlık hizmetinde kalite kontrol ve idare, eğitim değerlendirme ve stratejik planlama konularında dikkate değer bir tecrübeye sahiptir.

Dr. Walid Hassan, akademide, kamuda ve özel sektörde 16 yılı aşkın Ar-Ge, Araştırma Liderliği, İnovasyon ve Strateji tecrübesine sahip Biyomedikal Mühendisliği Profesörüdür. Şu anda Clarivate Analytics bünyesinde araştırma ve inovasyon artırmak için yerel yönetimlerle, üniversitelerle ve araştırma merkezleriyle birlikte çalışmaktadır.