BURCU UMUT ZAN

Çankırı Karatekin Üniversitesi

2002 yılında Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden mezun olmuştur. 2003 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde yüksek lisansa başlamıştır. Bilimsel hazırlığı bitirdikten  sonra “Derleme Olgusu ve Elektronik Yayınlar” adlı yüksek lisans tezini 2006 yılında tamamlamıştır. 2007 yılında yine Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde doktora programına başlamış, 2012 yılında “Türkiye'de Bilim Dallarında Karşılaştırmalı Bibliyometrik Analiz Çalışması” adlı doktora tezini tamamlamıştır. 2006-2011 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığında görev yapmıştır. 2011 yılı Kasım ayından bugüne Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde görevine devam etmektedir. 2018 yılında Doçent unvanını almış olup; bibliyometri, kütüphanecilik ve bilgi bilim alanında etik alanında çalışmalarına devam etmektedir.