ZEHRA TAŞKIN

Hacettepe Üniversitesi

Dr. Zehra Taşkın Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim üyesidir. Temel araştırma alanlarını, yeni nesil araştırma performans değerlendirmeleri, bilgi erişim, makine öğrenmesi ve sosyal ağ analizi konuları oluşturmaktadır. Taşkın’ın yüksek lisans tezi atıf dizinlerinde üniversite adreslerinin standardizasyon sorununa makine öğrenmesi temelli bir çözüm önerisi sunmuş, doktora tezi ise tüm atıfların eşit değerde olmadığı hipotezinden hareketle içerik tabanlı bir atıf analizi modeli ortaya koymuştur. Taşkın’ın çalışmaları bilgibilim alanının en önemli dergilerinden biri olan Scientometrics’te yer bulmuştur. Ayrıca ulusal ve uluslararası literatürde yer alan pek çok çalışması da bulunmaktadır. Türk Kütüphaneciliği dergisinin editörlerinden biri olarak görev yapan Taşkın, aynı zamanda Scientometrics, IEEE Access ve Bilgi Dünyası gibi dergilerin hakem kurullarında da görev yapmaktadır.  Taşkın, ayrıca ulusal ve uluslararası çeşitli projelerde görev almaktadır. Bu bağlamda NASA Astrobiyoloji Enstitüsü ve Tokyo Teknoloji Enstitüsüne danışmanlık hizmeti sunmuş, ayrıca TÜBİTAK projelerinde ve Bill ve Melinda Gates Vakfı tarafından desteklenen Herkes için Kütüphane projesinde aktif rol almıştır. Hacettepe Üniversitesi'nde Araştırma Performans Değerlendirme Ofisi Sorumlusu olarak da görev yapmaktadır.