ALİ FUAT AYDIN

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Ali Fuat Aydın, lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını İTÜ’de tamamlamış ve doktora sonrası çalışmalarına Newcastle Üniversitesi’nde devam etmiştir. Endüstriyel atık suların havasız ve havalı arıtımı, deniz deşarj sistemleri, su temini ve atık suların uzaklaştırılması, çevresel altyapı ve yönetiminde coğrafi bilgi sistemi uygulamaları ve çevresel etki değerlendirmesi alanlarında çalışmaktadır. Pek çok ulusal ve uluslararası hakemli kaynaklarda yayınlanmış makale ve bildirileri bulunan Prof. Dr. Ali Fuat Aydın, idari görevlerinin yanı sıra İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nde akademik çalışmalarına devam etmektedir.